The Economic situation during chieftains of Chitradurga

Click on the link below to view the article.

Chitradurgada Palegararu ondu arthika avalokana-The Economic situation during chieftains of Chitradurga

Author: Dr. C. Chandrappa

Place: Chitradurga

The agriculture economy in Chitradurga area and economic life of the period of Palegars has been dealt in this essay.

Advertisements

One response to “The Economic situation during chieftains of Chitradurga

  1. ನಮಸ್ತೆ, ಈ ಲೇಖನವು ಇನ್ನಷ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ
    ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದರೆ 1975 ರ
    ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೂ
    ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಡು ಆಕರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

    ರಾಜೇಂದ್ರ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s