• ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು

    ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು   ನೊಳಂಬ ಅರಸಿ ದೀವಳಬ್ಬರಸಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು – ಡಾ. ಜಯಮ್ಮ ಕರಿಯಣ್ಣ ಎಚ್ – ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ೨೦೦೭ https://drive.google.com/open?id=0B5GbasXByROQeFZ2U19TZ05jTE0   ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಣಿ ಧಾರಲದೇವಿ – ಡಾ. ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ – ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ೧೯೯೬ https://drive.google.com/open?id=0B5GbasXByROQbXlLblhxZ3FITWs   ಹೊಯ್ಸಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರ ಸ್ಥಾನ – ಡಾ. ಮಾಲತಿ ಎಸ್ – ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ […]

error: Content is protected !!