ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು   ನೊಳಂಬ ಅರಸಿ ದೀವಳಬ್ಬರಸಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು - ಡಾ. ಜಯಮ್ಮ ಕರಿಯಣ್ಣ ಎಚ್ - ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ೨೦೦೭ https://drive.google.com/open?id=0B5GbasXByROQeFZ2U19TZ05jTE0   ಆರನೆಯ…

Continue Reading

A unique opportunity to learn ancient script ‘Thigalari’

Hello All, B.M. Shri Smaraka Prathishtana is conducting online course for learning Thigalari script. Please contact 9448442323, hastaprati2@gmail.com for more details. ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ.೩ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಆರ್. ಕಾಲನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೧೯…

Continue Reading
Close Menu