Naga Pantha and Nagamandala: A Historical Survey

Click on the link below to view the article.

Naga Pantha hagu Naga Mandala – ondu aithihasika drushti –
Saga Pantha and Nagamandala: A Historical Survey

Author:  Mohan G Hegde

Place: Dakshina Kannada, Uttara Kannada, Kukke, Paaripaali, Kundapura, Udupi, Kandaavara, Mangodu, Karkala, Kudupu, Bilupadi, Putturu, Ballamanja, Polali, Neelavara, Muchhalagodu, Arithodu, Kukkahalli, Shirva, Padubidri, Shantur, Soodu, Keladi, Sirasi

Tracing the popularity of serpent worship world over in historical times, the author discusses the practice of serpent worship prevalent even to- day and explains in detail, the ritual Nagamandala. This ritual is popular in Dakshina Kannada. An artistic drawing of Naga is outlined by using five colour powders in the rangoli fashion which is an elaborate art work. The drawing is decorated with flowers. A ritualistic folk dance with the chanting of songs take place around this venue.

Author also gives the history of Naga worship in India, especially in the southern belt. Worship of Subrahmanya or Skanda, the son of Shiva by Naga Pantha is unque to coastal Karnataka. Various inscriptional evidences is furnished by the author tracing the history of Naga and Skanda worship to 9 th century AD. A list of all palces in Karnataka where Naga worship in prevalent is also given.

This Post Has 3 Comments

 1. From Viswa Sharma : ಮಾನ್ಯರೆ,

  ಪಂಥೀಯ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯೋಗ, ಹಾಗು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗ ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಆದಿ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ನಾಗದ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

  ಇದು ವೇದಕಾಲದಿಂದಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸರ್ಪ.

  ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿತವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

  ನಾಗರ ಅಂದರೆ ಹಾವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ನಾಗ ಸರ್ಪ –ಇದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳನ್ನು ತರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇರುವ ಗುಹೆ (ಹುತ್ತ) ಮೂಲಾಧಾರ.
  ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ತನೀ ಎರಿಯುವುದು ಈ ಸರ್ಪ ಏಳುವ ಬ್ರಹ್ಮದಾರಿಗೆ –ಅಥವಾ ಮೇರು ದಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಮಣೀಪುರ ಚಕ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಈ ನಾಗರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚ / ದಶ ಪ್ರಾಣಗಳ ಪ್ರತೀಕ..(ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಸಮಾನ ಉದಾನ..ಇತ್ಯಾದಿ)
  ಓಡ್ಯಾಣ ಜಾಲಂಧರ ಮೂಲಬಂಧೈಃ ಉನ್ನಿದ್ರಿತಾಯಾಂ ಉರಗಾಂಗನಾಯಾಂ ||
  ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖತ್ವಾತ್ಪ್ರವಿಶನ್ ಸುಷುಮ್ನಾಂ ಗಮಾಗಮೌ ಮುಂಚತಿ ಗಂಧವಾಹಃ ||
  ōḍyāṇa jālaṁdhara mūlabaṁdhaiḥ unnidritāyāṁ uragāṁganāyāṁ ||
  pratyaṅmukhatvātpraviśan suṣumnāṁ gamāgamau muṁcati gaṁdhavāhaḥ ||
  ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಾಗರ ಪಂಚಮೀ ಹಬ್ಬದ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದಾರೂ ಆಗುತ್ತದಂತೆ.. ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

 2. interesting articleif i could read it.i am one of those swami’s who know only English with a bit of Devangali.my grandfather gave me two Cobra candlesticks on return from India i920’s.please note Kauai Hindu Monastery of Hawaii are asking for assistance with some current Sanskrit Project

 3. It is a nice and good interpretation of Nagara Panchami. The rituals if we go though though seems to be different at different places theorign of the meaning goes to the same core of thought. Many saints like Sharif Sahebarau and Swami Shivanada etca., have explained its different dimensions.We have to go though Folk Lore lyrics as well as the related Sansskrit exdplanation of Naga, Naga Mandala etc., Even in sculptures of most of the temples in Karnatataka have such designs and drawings. Thaks to autheor sri Mohan G. Hegade for throwing light on the subject. One can go though the works of Dr. Laxmi on for mroe details, who is also a member of Ithas academy.

Leave a Reply

Close Menu