Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

 • Shivappa Rajendrappa says:Reply
  January 24, 2014 at 6:41 am

  ನಮಸ್ತೆ,

  ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೀಠದ ಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
  ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಗೂಗೆ ಇರುವ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
  ಹಾ ಚಿಕ್ಕೆರೂರಿನ ಬಳರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳರಿ
  ಶಿಲ್ಪವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಸುಮಾರು 8-10 ನೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳರಿ ಬಟರಿ
  ದೇವತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

  ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ಪ

 • sugutur manjunath says:Reply
  January 25, 2014 at 1:06 pm

  very nice work done by you sir , god bless you
  regards
  manjunath

error: Content is protected !!