The Economic situation during chieftains of Chitradurga

Click on the link below to view the article.

Chitradurgada Palegararu ondu arthika avalokana-The Economic situation during chieftains of Chitradurga

Author: Dr. C. Chandrappa

Place: Chitradurga

The agriculture economy in Chitradurga area and economic life of the period of Palegars has been dealt in this essay.

This Post Has One Comment

  1. ನಮಸ್ತೆ, ಈ ಲೇಖನವು ಇನ್ನಷ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ
    ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದರೆ 1975 ರ
    ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೂ
    ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಡು ಆಕರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

    ರಾಜೇಂದ್ರ

Leave a Reply

Close Menu